Statut


file:///C:/Users/dom/Desktop/STATUT-SPWP-NR-9-2017.pdf

STATUT

 SAMORZĄDOWEJ PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NR 9 W KĘTACH