Ramowy rozkład dnia


 Ramowy rozkład dnia

6.30 – 16.00
I część - PORANNA
6.30 - 8.00
Schodzenie się dzieci; Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na tematy im bliskie, zabawy
samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu
bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo - stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym), zabawy integrujące grupę.
8.00 - 8.30
Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, manualne, słuchowe itp. Zabawy integracyjne. Poranne ćwiczenia gimnastyczne (dzieci starsze), zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu (dzieci młodsze|). Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8.30 – 8.45
Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
8.45 – 9.00
Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych.
II część –GŁÓWNA
9.00 - 10.00
Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego oraz niekierowane wspierające całościowy rozwój dziecka.. Organizowanie zabaw twórczych, zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, (dzieci starsze) rytmicznych, stymulujących rozwój dzieci, zabawy z językiem obcym nowożytnym przygotowującym dzieci do posługiwania się tym językiem.
10.00 – 10.15
Drugie śniadanie.
10.15 – 11.15
Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków - doskonalenie tych czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych, prace porządkowe: uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Dobór zajęć uzależniony od pogody i pory roku. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
11.15 – 11.30
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu.
11.30 – 12.00
Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
12.00 – 14.00
Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience – mycie zębów Odpoczynek poobiedni – leżakowanie (dzieci młodsze)
12.00 – 12.30 ( dzieci starsze)
Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.
III część - POOBIEDNIA
12.30 – 14.00 (dzieci starsze)
Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela.
Praca indywidualna z dziećmi - o charakterze wyrównawczo - stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym), dostosowanie zadań do możliwości dzieci; Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych; Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych;
14.00- 14.15
Przygotowanie do podwieczorku - czynności higieniczne i samoobsługowe.
14.15 – 14.30
Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.
14.30-16.00
Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, zajęcia dodatkowe, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, prace porządkowe, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

Religia