Zasady odpłatności


Dzienna stawka opłaty za wyżywienie wynosi:

a) 2,50 zł dziennie z tytułu korzystania ze śniadania

b) 6,50 zł dziennie z tytułu korzystania z obiadu z podwieczorkiem

c) 9,00 zł dziennie z tytułu korzystania ze śniadania, obiadu i podwieczorku

d) 9,00 dziennie z tytułu korzystania ze śniadania i obiadu

Uwaga!

Rodziców legitymujących się Kartą Dużej Rodziny lub oczekujących na wydanie Karty Dużej Rodziny prosimy o odbiór wniosku o ustalenie ulgi lub zwolnienia z odpłatności za korzystanie w wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

Wniosek
o ustalenie ulgi lub zwolnienia w odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego