Kontakt


Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 9 w Kętach

Ul. Żwirki i Wigury 33,  32 – 650 Kęty

Dyrektor:  mgr Agata Kuder

telefon:  33 845 30 28

e-mail: spwp9@edukacja.kety.pl