Ogłoszenie


2019-08-30

Rodziców legitymujących się Karta Dużej Rodziny lub lub oczekujących na wydanie Karty Dużej Rodziny prosimy o odbiór wniosku o ustalenie ulgi lub zwolnienia z odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

Odbiór wniosków w kancelarii przedszkola