Spotkanie z Panem Policjantem- grupa IV, V


2021-10-10

8 października odbyło się spotkanie z dzielnicowym Panem Bartłomiejem Fickiem z Komisariatu Policji w Kętach. Podczas spotkania funkcjonariusz przybliżył przedszkolakom zasady bezpiecznego zachowania podczas napotkania osoby obcej oraz ataku groźnego psa. Nie zabrakło również rozmowy o bezpieczeństwie na drodze. Jednak największym zainteresowaniem było wyposażenie policjanta, podczas wykonywania pracy. Dzieci bardzo chętnie dzieliły się swoimi doświadczeniami. Każde z nich pokazało, że wie jak należy zachować się na drodze i najbliższym otoczeniu. Nie zabrakło także niespodzianek od pana policjanta, jakimi były kolorowanki. Pod koniec spotkania w ramach podziękowania dzieci wręczyły samodzielnie przygotowane laurki.