OGŁOSZENIE - płatność za miesiąc czerwiec


2021-07-01

Drodzy Rodzice!

Paski opłat za m-c czerwiec będą
wydawane w poniedziałek 04. lipca.
Informacje o należnościach płatniczych można uzyskać również telefonicznie
i na adres e-mail.